Amplitie & Leiderschap
Leiderschap
info@innerspective.nl
Leiderschap
04/19/2024
1 min
0

🌟 Hoe kun je medewerkers stimuleren? Door als leider juist los te laten....🌟

04/19/2024
1 min
0

De eeuwige paradox: stimuleren door juist controle los te laten

Het loslaten van controle kan een krachtig middel zijn om medewerkers te stimuleren en hun potentieel volledig te benutten. Maar voor een perfectionist, over-verantwoordelijke of eeuwige helper, heel moeilijk. Het is een van de 20 paradoxen van leiders.

Werkt stimuleren door los te laten voor iedere leider en elke organisatie?

Maar werkt dit voor elke organisatie? In onze KERN-show vertalen Robin Van Beek en ik, de centrale ambitie ✅ graag naar concrete acties voor het optimaliseren van talenten, werkomgeving en leiderschap. En daar zetten we de leukste werkvormen voor in. ✨✨

We merken bij intakes vaak dat het team wel wil, maar de leidinggevende juist vaak remt. Terwijl we toch al meer dan 800 shows gedraaid hebben met heel veel succes. Hoe komt dat? Vaak schakelt hun BIAS schakelt. Beelden uit verleden bepalen en verdraaien realiteit. Dit werkt vaak demotiverend. Vertrouwen dat professionals dit met de beste intentie goed verzorgen en realiseren wat de collectieve ambitie is, is dan belangrijk.

De beste tips voor goed leiderschap vanuit Amplitie

Demotiverend leiderschap?

Nu verlaat maar liefst 79% van de mensen hun baan vanwege een demotiverende leidinggevende? Dit onderstreept nog eens het belang van effectief leiderschap en het creëren van een stimulerende werkomgeving.

Onderzoek toont aan dat wanneer leidinggevenden meer vertrouwen geven en ruimte geven voor autonomie, medewerkers meer betrokkenheid tonen, creatiever zijn en hogere prestaties leveren. Daarnaast blijkt uit studies dat organisaties die een cultuur van vertrouwen en loslaten bevorderen, beter in staat zijn om talent aan te trekken en te behouden.

Wat kun je als leider doen om meer vertrouwen te geven?

Dus wat kan een leider nu zelf doen om meer uit medewerkers te halen door juist los te laten? Geef ruimte voor eigen initiatief, geef vertrouwen, en focus op het stellen van duidelijke doelen in plaats van het micromanagen van taken.

Benieuwd hoe jij als leider deze principes kunt toepassen in jouw organisatie? Alles start met een goed gesprek. Stuur ons gerust een bericht. Alles start met een goed gesprek.

Òf bekijk onze masterclass Amplitief Leiderschap>>

#Leiderschap #Loslaten #Talentontwikkeling #Werkplezier #HR #Inspiratie #CTA #Vertrouwen #Autonomie #Betrokkenheid 🚀

Reacties
Categorieën