Talenten Management
info@innerspective.nl
Talenten Management
06/06/2024
2 min
0

Hoe ga je als leider om met depressie van werknemers?

06/06/2024
2 min
0

De verborgen melodie van de ziel. Mijn nieuwe single “Lost”gaat over de reis door schaduwen & depressie… In de stilte van de meest eenzame momenten, tussen de echo’s van de diepste gedachten van mensen, vinden we soms de donkerste gedachten, die soms niet echt maar wel de realiteit van die mens zijn.

Persoonlijke ervaring met depressie

Mijn nieuwe single, “Lost,” is geboren uit een persoonlijke ervaring wat depressie met volwassenen en nu steeds vaker met jonge kinderen kan doen. Ik gun het geen enkele mens en vooral geen enkel kind. Licht lijkt dan slechts een verre herinnering en hoop een vreemd concept. 

Ken jij iemand met depressie?

Depressie is iets dat velen van ons kennen, zij het van dichtbij of door de verhalen van dierbaren. Het voelt vaak nog als een taboe. Het is een wereld waarin vragen zonder antwoorden rondspoken, en gedachten, hoewel niet altijd de waarheid, met een verlammende realiteit kunnen wegen. Het is een strijd die vaak onzichtbaar blijft, verborgen achter de façades van ‘goed zijn’ en ‘alles onder controle hebben’. Het komt veel voor en komt in beeld via ziekteverzuim, mindere prestaties maar soms ook gewoon werkende mensen, die van binnen niet goed gaan. 

Wat is je rol als leider in omgaan met depressie van werknemers?

Als leider is het belangrijk om naast functionele gesprekken, regelmatig gesprekken te voeren hoe het met de mens achter de professional gaat. Wat leeft er? Is men nog blij? Vitaal? Positief en levenslustig of wat haalt dit weg? En wat kun je doen om het te voorkomen. Niet curatief, als iemand er al in zit. Niet preventief door voorlichting. Vooral curatief door continue gesprekken en acties te doen die mensen continue de goede kant op laten bewegen: mentaal, sociaal, fysiek, filosofisch en contextueel.

Mijn stem is het ego en de wijze stem in de song Lost

In “Lost” probeer ik de stem te zijn van die stille strijd, om de sluier op te lichten die over de ogen van onze samenleving ligt. Want is het niet zo dat we, te midden van onze drukke levens, soms vergeten om echt te kijken? Om te zien dat achter de glimlach van een collega, de focus van een professional, er een storm kan woeden van eenzaamheid, stress, mantelzorg, en financiële zorgen. 

Uitnodiging tot meer verbinding

Deze single is meer dan een lied; het is een uitnodiging aan ons allen, en in het bijzonder aan de leiders onder ons, om dieper te graven. Om te leren over de mens achter de professional. De mens die een kind, kind mag laten zijn. Het is een herinnering dat elke persoon, ongeacht zijn of haar strijd, het verdient om zich gezien en gewaardeerd te voelen. Ik spreek vaak over verbinding en het belang van oog hebben voor elkaar, en “Lost” is een verlengstuk van deze boodschap. 

Ik hoop dat het gesprekken zal openen, bewustzijn zal vergroten en misschien zelfs iemand zal bereiken die denkt dat ze alleen zijn in hun strijd. Voor leiders en iedereen die zich in de positie bevindt om een verschil te maken: we hebben de kracht om licht te werpen op deze schaduwen. 

Wat levert dit op als je er op focust: het welzijn van mensen achter de professional?

Door je bewust te zijn van de onzichtbare lasten die mensen dragen, kunnen we een cultuur van begrip, empathie en steun cultiveren. Dus zet je in om dieper te kijken, te luisteren, en te begrijpen. Samen kunnen we de melodieën van hoop en genezing vinden in de stilste liedjes van de ziel. 

#MentalHealth #LostSingle #Depressie #Leiderschap #Empathie #Verbinding 🎵💔🌈 

Ps Ben je een leider en wil je leren hoe je dit soort gesprekken kunt voeren en stimuleren? Laten we samenwerken om een omgeving te creëren waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. Neem contact op voor een goed gesprek. Harte groet Wouter

Reacties
Categorieën