Talenten Management
info@innerspective.nl
Talenten Management
06/07/2024
1 min
0

Leiders met deze eigenschappen, presteren significant beter ...

06/07/2024
1 min
0

 Als we de kern van leiderschap raken, zijn er volgens onderzoeken, negen cruciale eigenschappen voor hedendaagse leiders. En wat ik nog opmerkelijker is, is dat Robin van Beek en ik, plus ook mijn team, deze eigenschappen graag activeren in onze KERN!-show en trainingen leiderschap & Amplitie. Ik vind ze van essentieel belang, niet alleen voor leiders, voor iedereen in deze tijd. 💼✨ Volgens deze onderzoeken zit het in deze dingen.

9 eigenschappen van inspirerend leiderschap

🔹 Intellectuele stimulatie: Het aanvechten van aannames en het aanmoedigen van creativiteit en risico's nemen. Verzamel collectief ideeen en doe/ experimenteer. Wat werkt is waar!

🔹 Rolmodel: Bouwen aan respect en ethische besluitvorming. Een rolmodel zijn voor anderen hierin.

🔹 Inspiratie: Het presenteren van een overtuigende visie op de toekomst en inspirerend optimisme laten zien in de dagelijkse uitvoering.

🔹 Participatieve besluitvorming: Het stimuleren van een sfeer waarin iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen aan beslissingen. Samen bereik je meer dan alleen.

🔹 Persoonlijke ontwikkeling: energie steken in opleiding, begeleiding en luisteren naar de individuele behoeften en wensen van medewerkers. Dit koppelen aan een werkinrichting, die talenten echt activeert en de mens naar zelfrealisatie brengt.

🔹 Controlerende en corrigerende acties: monitoren van prestaties en het nemen van corrigerende maatregelen wanneer dat nodig is.

🔹 Efficiënte communicatie: communiceren op een overtuigende manier, met charisma.

🔹 Individuele besluitvorming: besluiten liever alleen nemen, en anderen betrekken bij het uitvoeren daarvan.

🔹 Verwachtingen en beloning: duidelijk definiëren van de verwachtingen en verantwoordelijkheden, en belonen bij het realiseren hiervan.


Leiders verschillen van visie met werknemers, wat deze nodig hebben.

Leiders vinden Inspiratie, persoonlijke ontwikkeling & intellectuele stimulatie, plus participatieve besluitvorming het belangrijkste. Medewerkers vinden ergens bijhoren & goed samenwerken met collega's en hun leider, zich competent voelen door te werken aan uitdagende doelen, die realistisch zijn en waarvoor men waardering en feedback krijgt belangrijk. Plus de mogelijkheid om autonoom te werken en invloed op eigen werk te hebben, waarbij men betrokken wordt bij besluitvorming. En dat er door leiders consistent open gecommuniceerd wordt over de stand van zaken.

Van leiders verwacht men dus werkelijke interesse in de mens achter de professional. Wat denk jij? Zou je andere accenten willen leggen in jouw leiderschap en matcht dit met de visie van je omgeving? 💭💡

Laat het mij weten via een leuke reactie - Dan stuur ik je een leuk cadeau toe.

Wil je meer weten over ons Ebook & stappenplan Amplitief Leiderschap, stuur ons dan een berichtje! 📩

Fijne week,


Wouter

#Leiderschap #Onderzoek #AmplitiefLeiderschap #KERNshow

Reacties
Categorieën