Hans Hillen, een inspirerend interview met een oud-minister over een leven lang leren!
19 juni 2019 
3 min. leestijd

Hans Hillen, een inspirerend interview met een oud-minister over een leven lang leren!

Hans Hillen is een Nederlands voormalig politicus en journalist. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 Minister van Defensie in het kabinet-Rutte I. Hij was sinds 12 juni 2007 namens het Christen-Democratisch Appèl lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Sinds 2012 met pensioen. Nou ja, niet zoals jij je mogelijk pensioen zou voorstellen. Dit is een bevlogen man. Hij heeft een duidelijke visie over hoe het met de maatschappij gaat en wat technologie met ons mensen doet.

Ik sprak Hans Hillen tijdens een Skills-talk, een mooi initiatief van Skillstown op 8 maart.  We spraken over zijn route als werkende professional, wat hij altijd heeft proberen te bereiken, wat hij vindt van de maatschappij en de manier hoe we nu leven, zijn ervaring hoe je mensen snel en goed kunt leren kennen en over het belang van talentontwikkeling en een leven lang leren. Zijn visie is mooi. Hij heeft ook goed inzicht in wat technologie met ons doet. Ook heeft Hans een uitgesproken mening over wat we kunnen doen om bezield te blijven en van stress meer weg te bewegen. Ook is het inspirerend hoe hij denkt over onze toekomst.

Toen ik uit het interview kwam, was ik heel blij. Het jonge team van filmmakers was ook geraakt door zijn verhaal. Hoe kan een man van 71 jaar zo’n prachtige visie en bevlogen manier van leven hebben? Fantastisch. Ik heb genoten van dit interview met Hans Hillen.

Biografie Hans Hillen

Hans Hillen interview door Wout PlevierHillen groeide op in Hilversum en ging daarna in Utrecht eerst journalistiek (1 jaar) en daarna sociologie studeren. Hij werkte 14 jaar voor de NOS-tv, waarvan 6 jaar als politiek verslaggever van het NOS Journaal.

Tevens werkte hij vijf jaar als leraar maatschappijleer op Het Nieuwe Lyceum in Hilversum en 2 jaar op het Willem de Zwijger College in Bussum.

In 1983 werd hij voorlichter van minister van Financiën Onno Ruding. In maart 1990 werd Hillen lid van de Tweede Kamer. Hij hield zich in het parlement bezig met defensie, buitenlandse zaken, mediabeleid en rijksuitgaven.

Tevens was hij vanaf 1998 secretaris van zijn fractie. Hij had een goed gevoel voor publiciteit en schuwde het doen van harde uitspraken niet. Vooral sommige katholieke partijprominenten zagen in hem een toekomstige leider van de partij. Dat werd hij echter niet.

In 2001 diende Hillen een initiatiefwetsvoorstel in, de Wet Hillen die bij geringe of afgeloste hypothecaire leningen voorkomt dat het in box 1 belastbare “voordeel uit eigen woning” positief wordt. Na enkele jaren vertraging wegens het gevaar van verstoring van de wetssystematiek is de toenmalige regering met een aangepaste versie gekomen, die is aangenomen en is ingegaan per 1 januari 2005.[1]

Hillen maakt deel uit van de conservatieve vleugel van zijn partij (CDA). Hij was ook actief binnen de Edmund Burke Stichting, maar nadat directeur Bart Jan Spruyt aankondigde zich aan te sluiten bij de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, stapte Hillen op bij de stichting. Hij is ridder in de orde van Oranje Nassau.

Deze week…

Ik heb deze week vier mensen gesproken, die aangaven hun talenten niet echt te kunnen ontwikkelen. De reden: hun leidinggevenden vond dit niet wenselijk.  Eén medewerker werd zelfs geschoffeerd, hoe hij het in zijn hoofd haalde om zich hiermee bezig te houden.

Men praat in Nederland veel over duurzame inzetbaarheid van talenten maar er valt nog een hoop te leren. De duurzame inzetbaarheid loopt met 5-8% terug. Zowel op autonomie, participatie, werkelijke interesse in talenten, creëeren van een fijne werkplek, waar men zich thuisvoelt, als ook op inspirerend leiderschap. Maar we willen toch dat medewerkers zelfstandig en ondernemend worden? Het is toch fijn als medewerkers meedenken en gelukkig en vitaal zijn? Het dient je organisatie toch als mensen fijn kunnen samenwerken? Zijn we de menselijke maat nu geheel uit oog verloren?

De stress stijgt

Ondertussen stijgt de stress met sprongen. We zijn volgens een onderzoek van Hays Group in 2018 de nr. 1 in demotiverend leiderschap richting onze medewerkers. We realiseren ons wèl dat we talenten naar onze organisatie willen trekken en deze ook willen behouden. We zijn meestal niet bereid om daar tijd, interesse en ruimte voor vrij te maken. Er is veel technologie voorhanden. We gebruiken het vaak om continue te meten, te weten en vooral te controleren om onszelf als leider/ manager gerust te stellen. Eigenlijk zijn velen van ons niet in staat om verstandig met deze technologie om te gaan. Kijk maar naar de overvolle e-mail boxen, waarvan 90% vaak intern is. We kijken te vaak in onze telefoon tijdens een gezellig samenzijn. Ik vind het ridicuul en best absurd.

Hoe dan wel?

Talenten moet je koesteren en wees sympathiek, luisterend, inlevend en motiverend naar elkaar, dan bereik je toch veel beter resultaat?Daarom willen we mensen, zoals jij, ook zo graag helpen zelfinzicht te krijgen in hun natuurlijke voorkeuren via bijvoorbeeld onze profilering-tool VIP24. Volgens Hans is communicatie het bindende middel maar we zitten in een revolutie, waar ondertussen veel dingen in heel snel tempo veranderen. Hoe kun je daarin als mens, organisatie en samenleving mee omgaan? Er wordt flink gerammeld aan de zekerheden van mensen maar je moet volwassen met deze veranderingen leren omgaan. Prachtige visie.

Het kan dus inderdaad echt anders…

Dit kan inderdaad echt anders… bekijk het interview met een inspirerende man en laat jouw reactie hier achter over hoe jij dit ervaart en wat jouw visie is over talent, talentontwikkeling en een leven lang leren. Laten we het beste uit ons mooie land en de daarin levende talenten halen!

Ps onze nieuwe website www.innerspective.nl is live. Vol met prachtige content over talent, talentontwikkeling, een leven lang leren, effectief veranderen, het creëeren van een prachtige loopbaan.

 

 

Over de schrijver
Wout Plevier focust zich al 27 jaar op Leiderschap. Via zijn mentoring-sessies leert hij ceo's, directeuren en directieteams om Amplitief leiderschap te ontwikkelen in veranderende omgevingen. Hij is expert in Amplitie & heeft hiervoor een aantal boeken, een leerportaal met 17 online trainingen leiderschap, een managementgame (Expeditie Amplitie) en een Spreekshow KERN! ontwikkelt. Hiermee bedient hij met veel inspiratie zijn klanten. Sinds 2020 interviewt hij leiders in zijn podcast Plevier & de Inspirerende Leiders. Inmiddels hebben ruim 170 ceo's, directieleden en kamerleden deelgenomen.
Reactie plaatsen