Talentontwikkeling next level
10 december 2018 
3 min. leestijd

Talentontwikkeling next level

Innerspective Training en Coaching, talentontwikkeling next level

Voor me staat een energieke, open en kiene man die in een oogwenk weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Dat is zijn nummer 1 talent en dit is bijzonder goed ontwikkelt. Zijn naam is Wout Plevier en hij heeft 25 jaar lang onderzoek gedaan naar de beste technieken om vrij te leven. Alle, steeds aanwassende inzichten, past hij onder andere toe op talentontwikkeling in lerende organisaties. Zijn energie is voelbaar alsof je op een bepaalde frequentie wordt afgestemd. Een next level waar uitwisseling en kruisbestuiving plaatsvindt. Plevier heeft vele mensen op topposities mogen enter-trainen, 4 boeken geschreven en doet zo’n 40 shows per jaar. Dan kan alleen als je SLiM! werkt en SLiM! ontspant.

Missie 2020

Zijn missie is om in 2020, 100.000 mensen bezield aan het werk hebben. Dat wil zeggen dat men met overgave talenten benut en de energie in werk en leven naar een ander niveau worden getild. Plevier en zijn team zijn al goed op weg met 71.000 mensen op de teller, and counting. De motivatie is niet alleen gericht op de ontwikkeling van persoonlijke efficiency van het individu maar tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan op bewustwording en eenvoudigweg ‘zijn’.

Positief bekrachtigen

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Albert Einstein.

De basis voor een gezonde dosis zelfvertrouwen ligt in de kindertijd. Het is aan ouders hun kind werkelijk te zien en natuurlijke interesses en voorkeuren te stimuleren. Kinderen tot 4 of 5 jaar zijn onbevangen en puur. Daarna vormen allerlei gebeurtenissen en invloeden het levensscript en worden we in een gareel geperst en gemodelleerd. Zelfvertrouwen zit in je core. Het positief bekrachtigen van kinderen of mensen en hen zien voor wie ze werkelijk zijn zorgt ervoor dat zekerheid en vertrouwen groeit.

Temperamentvol

Iemands voorkeuren als kind veranderen in de loop der tijd niet wezenlijk. Je natuurlijke temperament gaat nooit weg en dit innerlijk vuurtje brandt welk pad je ook kiest en bewandelt. Heb respect voor je eigen temperament want dit is gekoppeld aan je persoonlijkheid en intrinsieke waarden. 

In basis zijn er 4 temperamenten te onderscheiden. Types van het Flegmatische temperament zijn intuïtief en rationeel, terwijl types van het Cholerische temperament intuïtief en gevoelsmatig zijn. Types van het Sanguinische temperament zijn zintuiglijk en afwachtend en types uit de categorie Melancholische  temperament opereren zintuiglijk en controlerend.

In werk- en leefomgevingen geldt: Wie heeft welk temperament en hoe gaan we dat inzetten voor het hoogst haalbare resultaat? VIP24 is een methode die helpt profileren. Met een duidelijke profilering kun je mensen op de juiste plekken krijgen.

Begrijpen wie je werkelijk bent

De maatschappij draait steeds sneller, de informatiestroom neemt toe, de prestatiedruk wordt hoger en voor veel mensen is hun baan keihard werken. Dat gaat ten koste van gemak en plezier, essentiële ingrediënten voor een vrij leven.

‘Als je doet wat je leuk vindt hoef je nooit te werken is een gevleugelde uitspraak. Mijn methode helpt je jouw unieke talent en persoonlijkheid te ontwikkelen zodat je begrijpt wie je bent en weet wat je nodig hebt om optimaal te kunnen presteren. Talent wordt gekoppeld aan resultaat. Plevier schakelt je focus, energie, bezieling, vrijheid en je talent 100% aan zodat je de vitaliteit en de daadkracht beheerst voor jouw ideale werk- leefbalans. Naar eigen zeggen vibreert Plevier van de aardbol van geluk en energie sinds hij van binnen naar buiten is gaan leven.

Zal mijn tijd wel duren…

Deze houding: ‘ ik zit mijn tijd wel uit’ is dodelijk voor zowel de werknemer als het bedrijf en kan echt niet meer. Als bedrijf moet je een visie hebben op talentontwikkeling anders gaan in basis goede werknemers lopen omdat ze hun huidige functie ontgroeien. Als je het beste uit jezelf en je mensen wilt halen moet je daarvoor een veilig klimaat scheppen.

Uit de stress in je ambitie

Plevier houdt van mensen met ambitie en haalt ze graag uit de stress om ze weer plezier te laten hebben in hetgeen ze gecommitteerd zijn te doen. ‘De nummer 1reden voor stress is niet op de juiste positie zitten, gevolgd door een demotiverende leider en op 3 een demotiverende omgeving. Wat heeft iemand nodig en kun je dat voor jezelf creëren of als bedrijf faciliteren?

Aan de hand van een spel leggen we talenten bloot. Wat ga je meer doen? Wat ga je minder doen? En wat ga je helemaal niet meer doen? Door denkend te praten, te brainstormen, associeer je sneller in je brein. Daardoor komen betere en eerlijker ideeën en bevindingen naar voren.

Bij talentontwikkeling is het van belang te luisteren, intrinsieke waarden te ontdekken en respect te hebben voor iemands unieke giften. Door intermenselijke connectie en verbinding ontstaat openheid en veiligheid en een klimaat waarin fouten gemaakt mogen worden. Het merendeel van de mensen met een burnout is tussen de 17 en 25 jaar oud. Zij zijn bovenal perfectionistisch. Zelf maak ik meer fouten in een dag dan anderen misschien in een heel jaar doen aldus Plevier. Praat altijd over processen en oplossingen en weet dat je een leven lang zult leren.

Uiteraard moeten er ook resultaten geboekt worden. Druk zetten is niet prettig. In gesprek zijn wel. Er is vaak discrepantie tussen wie iemand is en wat deze kan manifesteren. Dat gat dichten we met de SLiM! methode. Hands on, praktisch en no nonsense. In 7 stappen grip op je leven.

Over de schrijver
Wout Plevier focust zich al 27 jaar op Leiderschap. Via zijn mentoring-sessies leert hij ceo's, directeuren en directieteams om Amplitief leiderschap te ontwikkelen in veranderende omgevingen. Hij is expert in Amplitie & heeft hiervoor een aantal boeken, een leerportaal met 17 online trainingen leiderschap, een managementgame (Expeditie Amplitie) en een Spreekshow KERN! ontwikkelt. Hiermee bedient hij met veel inspiratie zijn klanten. Sinds 2020 interviewt hij leiders in zijn podcast Plevier & de Inspirerende Leiders. Inmiddels hebben ruim 170 ceo's, directieleden en kamerleden deelgenomen.
Reactie plaatsen