Inspireren... hoe kun je mensen inspireren tot interne mobiliteit?
27 juni 2019 
6 min. leestijd

Inspireren... hoe kun je mensen inspireren tot interne mobiliteit?

Afgelopen jaren heb ik alleen en samen met Robin van Beek, meer dan 50 SLiM! shows gedraaid, op onze unieke SLiM! manier. Waarom doen we dat eigenlijk? Het is ten eerste hart … stikke leuk om te spreken. Ook kunnen we daardoor bekendheid geven aan ons boek en onze diensten rondom talentontwikkeling en organisatie-vorming. Inspireren is wellicht onze belangrijkste drijfveer. In deze blog leg ik je uit wat het belang is van inspireren van je medewerkers en ik laat je een praktijkvoorbeeld zien hoe we dit heel gaaf doen.

Waarom SLiM! inspireren

Inspireren helpt om het beste uit talenten te halenSLiM! heb ik vooral gemaakt, omdat ik geloof dat mensen meer in de verwondering-stand mogen komen en soms inspireren nodig hebben om in beweging te komen. We hebben een hoge burn-out graad en er is veel stress (1,1 miljoen mensen zijn burn-out en 3,3 miljoen hikken er tegenaan).

Wat zijn de oorzaken?

Daar zijn een aantal redenen voor aan te wijzen:

 1. een niet stimulerende werkomgeving waar mensen zich thuisvoelen
 2. demotiverend leiderschap (we zijn de nr. 1 in Europa met 68,2% demotiverende leiders). Inspireren doen slechts 5% van de leiders in NL.
 3. niet assertief genoeg kunnen reageren
 4. letterlijk te hoge werkdruk en geen tot matige begeleiding hierbij
 5. niet de juiste mens op de juiste plek en met de juiste inzet van talenten
 6. pestende collega’s (11%)
 7. te veel informatie en dit niet kunnen verwerken
 8. te veel drukken op resultaten en medewerkers continue in de prestatiestand zetten
 9. geen bewaking of de privé-werkbalans wel op orde is
 10. geen vrijheid krijgen om autonoom te werken en mee te participeren
 11. strakke regels en structuren die het zelfdenkend vermogen wegnemen
 12. en…persoonlijke invloeden.

Hoe zorgen we dat mensen ècht een verandering kunnen maken?

De Slim! show activeert talentenWe pakken dit serieus aan. Het wordt nooit ènkel een spreeksessie. Daar geloven we niet in. Al is het alleen maar omdat het leerrendement dan veel te laag is. Inspireren is leuk maar we houden van meer impact. Mensen dienen 66 dagen consistent het juiste gedrag te vertonen om een verandering goed als 2e natuur te laten werken. We doen daarom altijd een voor, tijdens en na en kaderen het altijd in, rondom het thema dat bij je organisatie centraal is gesteld.

Zo kunnen we mensen voorbereiden en alvast inspireren via korte filmpjes, webinars, boeken, vlogs, blogs et cetera. Dan krijgen ze een heel goede show met echt een goed verhaal, interactieve oefeningen en vaak ook live muziek. Want muziek komt binnen op gevoelsniveau en over tekst moet je nadenken!

Mensen oefenen, praten met elkaar, inspireren elkaar en reflecteren, wat ze concreet bereid zijn om te veranderen. Want om een verandering te kunnen maken heb je drie dingen nodig: bereidheid, betrokkenheid en bevlogenheid. Anders gezegd: je wilt het en bent bereid een stapje te zetten. Je voelt je betrokken bij het onderwerp en snapt dat je moet  veranderen, dat JIJ moet veranderen en dat jij moet veranderen door te doen. En dat vinden zowel wij, als onze opdrachtgevers, als ook de deelnemers hart stikke leuk om te doen:)

Praktijkcase SLiM! spreeksessies

Binnen een gemeente hanteert men een strategische visie op personeel: “Vertrouwen in Talent”.

“Benut de talenten van medewerkers”, is de belangrijkste boodschap van deze visie. Om dat te kunnen dient men zich binnen de gemeente Arnhem te richten op 3 prioriteiten t.w.:

 1. Mobiliteit en Flexibiliteit
 2. Persoonlijk Ondernemerschap
 3. Kennis Delen

We hebben hiervoor 3 spreekshows verzorgd verspreid over een periode van 66 dagen. Het doel is het bewustzijn van het belang van talent benutten op individueel, team- en organisatieniveau  te vergroten. Versterken van de waarden onder de medewerkers. Uiteraard ook inspireren. Een actieve bijdrage leveren aan de strategische visie op personeel en hen mee laten discussiëren en mee laten participeren.

Hoe hebben we het aangepakt?

De beste online training talentontwikkelingElke SLiM! spreeksessie had 1 specifiek thema, dat gegeven werd door mij en een tweetal experts, die dit ook heel goed hebben gedaan.

 1. Mobiliteit en Flexibiliteit; Rens Tanis, Specialist in netwerken en samenwerken in deze nieuwe tijd.
 2. Persoonlijk Ondernemerschap; Wout Plevier, Specialist in talentontwikkeling en leiderschap.
 3. Kennis Delen; Martijn Aslander, Specialist nieuwe werken/ kennis delen/ life hacking voor organisaties.

In de eerste sessie is ingegaan op de thema’s hoe je succesvol kunt werken in diverse programma’s, processen of projecten. Wat je dan kunt doen om je talent zichtbaar te maken, meer op je bezieling te werken en de juiste routine toe te passen om maximaal je potentieel te ontplooien. Leven vanuit inspireren van jezelf. Je leert om je loopbaan goed vorm te geven.

De tweede sessie is ingegaan in op persoonlijk ondernemerschap. Hoe kun je pro actief zijn en ondernemerschap ontwikkelen binnen jouw baan? Wat kun je doen om meer lef en risico-inzicht te ontwikkelen? Hoe neem je krachtige beslissingen en manifesteer je jezelf persoonlijk krachtig en effectief. Zie hier hoe deze sessie eruit zag en wat het effect is op deelnemers.

De derde sessie behandelde de nieuwste vormen van kennisdelen. De maatschappij gaat steeds sneller en er zijn nu slimmere vormen om kennis te delen. Men heeft de leukste en beste technieken van life-hacking aangeleerd. Hierdoor kan men nu actiever communiceren met collega’s, klanten en leveranciers en heeft men inzicht gekregen hoe men slim 24/7  kan netwerken op een manier die bij de stijl van de professional past.

Tegelijkertijd opstart workshops SLiM!

In dezelfde periode starten ook de Workshops “SLiM!: keihard werken, keihard ontspannen”. Om mensen de kans te geven de boodschappen uit de spreker-sessies om te zetten in de praktijk, hebben we een workshop ontwikkeld: “SLiM! : keihard Werken, keihard ontspannen”. In 3 x 4 uur leerde men via praktische oefeningen de lessen uit de spreekshows om te zetten in praktische acties. De belangrijkste vragen die sturing gaven aan de training waren: Wie ben jij? Wat zijn jouw voorkeuren, interesses en talenten? Hoe ga je om met stress? Welke routine dien je te volgen om meer uit jezelf en je talenten te halen? Hoe kun je je werkplek dan vormgeven en voor je laten werken. Hoe kun je jezelf elke dag inspireren het beste uit jezelf te halen?

Wie hebben er deelgenomen?

De doelgroep waren alle medewerkers en managers van de gemeente Arnhem. We hebben veel project medewerkers en stafleden getraind en ook een aantal managers die slimmer wilden werken.

Het resultaat…

Men heeft:

 • Inspirerende spreker zet deelnemers aan tot actieHeel veel plezier gehad en we kregen veel positieve reacties.
 • In totaal hebben 3 x 150 mensen deelgenomen aan de SLiM! Spreeksessies.
 • 3 groepen van 20 deelnemers hebben de aanvullende workshops gevolgd.
 • Men heeft de persoonlijke talenten ontdekt en meer zelfinzicht gekregen hoe je van daaruit werk en privé goed kunt indelen.
 • geleerd om meer vanuit bezieling en betrokkenheid te leven en werken. En dat men bereid moet zijn concrete stappen te zetten.
 • geleerd hoe men succesvol kan deelnemen aan diverse projecten en de persoonlijke inbreng daarin te verhogen.
 • een eigen ontwikkel-pad ontworpen.

Deelnemers geven aan

 • assertiever te zijn
 • zichzelf inspireren leuk te vinden
 • dat dit ook overslaat naar hun omgeving
 • meer lef en daadkracht te vertonen
 • beslissingen te hebben genomen om ècht iets te veranderen in hun werk en leven
 • meer zelfvertrouwen te hebben ontwikkeld
 • de nieuwste life hacking tips daadwerkelijk toe te passen.
 • meer kennis te delen binnen en tussen teams.

Dus… inspireren helpt!

Zo zie je maar. Je kunt een inspirerende spreeksessie gebruiken om mensen te inspireren, te entertrainen maar ook vooral om je thema als organisatie succesvol om te zetten in concrete gedragingen. We adviseren dan ook vaak om hier met elkaar via intervisie of coaching over in gesprek te blijven. Dan is het geen moment opname maar wordt het meer een movement, die je als organisatie inzet en die niet meer te stoppen is. Inspireren kun je namelijk leren en dat vinden wij super gaaf.

Wil je ook een keer een inspirerende SLiM! show organiseren rondom jullie thema of talenten op een leuke en praktische manier in beweging krijgen, wees dan geen vreemde en neem gerust contact met ons op. We kijken dan samen hoe we succesvol invulling kunnen geven aan jullie traject en dat dit net zo’n blije gezichten oplevert als hierboven.

Over de schrijver
Wout Plevier focust zich al 27 jaar op Leiderschap. Via zijn mentoring-sessies leert hij ceo's, directeuren en directieteams om Amplitief leiderschap te ontwikkelen in veranderende omgevingen. Hij is expert in Amplitie & heeft hiervoor een aantal boeken, een leerportaal met 17 online trainingen leiderschap, een managementgame (Expeditie Amplitie) en een Spreekshow KERN! ontwikkelt. Hiermee bedient hij met veel inspiratie zijn klanten. Sinds 2020 interviewt hij leiders in zijn podcast Plevier & de Inspirerende Leiders. Inmiddels hebben ruim 170 ceo's, directieleden en kamerleden deelgenomen.
Reactie plaatsen