Koers bepalen doet slechts 18% van de Nederlandse organisaties juist!
04 april 2019 
3 min. leestijd

Koers bepalen doet slechts 18% van de Nederlandse organisaties juist!

Duidelijke koers bepalen, het lijkt zo logisch dat je dit dient te doen om veranderingen succesvol te maken, je organisatie goed te laten functioneren, te weten waar je samen voor wilt gaan.

Duidelijke koers bepalen geeft vaak keuze-stress

Hoe bepaal je duidelijk je koers voor je team en organisatie?Zowel op persoonlijk vlak als ook op organisatie-niveau, blijkt een duidelijke koers bepalen toch best moeilijk te zijn. Het formuleren van duidelijke strategische doelen is voor veel organisaties lastig. Je werkt zo veel mogelijk van breed naar smal. Veelal start je bij de klant; wat heeft deze voor wensen en behoeften en hoe kun je daar dan als organisatie het beste invulling aan geven. Dan verscherp je je focus.

Drie richtingen voor koers, kies er 1!

Er zijn globaal maar drie richtingen: product-/ dienstinnovatie, operational excellentie en customer focus. Vaak kiezen MT’s niet en willen ze alles en dat gaat niet. Dit geeft onduidelijkheid en komt ook niet meer geloofwaardig over. Dat vertaalt zich vaak in dikke documenten die in ‘een ivoren toren” zijn verzonnen, 1 keer per jaar tijdens een personeelsdag of strategie-dag het licht weer zien (en uit de la gehaald worden), waarna men daarna weer gewoon naar de orde van de dag gaat. Dat kan echt anders…

Er zijn vijf redenen waarom mensen veelal hun doel niet bereiken

Let op! Als mensen hun doelen niet bereiken, dan komt dit veelal door de volgende oorzaken:

 1. Men heeft geen duidelijk plan waar men op koerst. Als je niet precies ziet wat je wilt bereiken, hoe kun je dan succesvol zijn. Hoe kun je dan onderscheiden wat belangrijk is en wat niet?
 2. Er is geen plan van aanpak om succesvol stappen vooruit te zetten. Zowel in de normale situatie als in een iets moeilijkere situatie, ontbreekt het aan gerichte stappen. Als je niet weet “Hoe” je het dient aan te pakken en via welke stappen je vooruit kunt komen, dan mis je vaak daadkracht.
 3. Je gooit in begin zo veel pressie op de ketel, waardoor je super gemotiveerd begint, maar na pijnlijke momenten toch uiteindelijk langzaam opgeeft.
 4. Men is tevreden met een bereikt resultaat en gaat daardoor minder intensief en gedreven ermee aan de slag, waardoor men uiteindelijk toch opgeeft.
 5. Je bent niet werkelijk betrokken bij het bereiken van een gezamenlijk doel. Om succesvol te zijn, dien je de ambitie te bepalen waar je samen voor wilt gaan en deze dienen verbonden te zijn met je persoonlijke ambities. Het ene kan niet zonder het andere.

En dit kan echt anders…

De belangrijkste redenen waarom organisaties hun doelen niet bereiken

Afgezien van een slechte markt of andere invloeden, die van buitenaf je organisatie (negatief) kunnen beïnvloeden, zijn de voornaamste redenen van falen van een organisatie:

 1. Geen gezamenlijke purpose/ ambitie
 2. Demotiverend leiderschap (we zijn de nr. 1 in Europa)
 3. Te veel focuspunten qua koers
 4. Geen betrokkenheid bij de gezamenlijke ambitie
 5. De cultuur wordt niet meegenomen bij inzetten van een verandering
 6. Geen logisch stappenplan om naartoe te werken (Quinn) en onvoldoende communicatie over de voortgang
 7. Enkel sturen op resultaten en KPI’s.
 8. De managementstijl sluit niet aan op de fase waarin de organisatie zich bevindt.

In deze vlog

In deze vlog-reeks focus ik op leiderschap bij verandering. Hoe kun je een verandering succesvol doorvoeren en hoe kun je jouw leiderschap daarbij op de juiste manier inzetten en ontwikkelen. Ik relateer aan tajecten, die we dagelijks draaien bij onze klanten en put uit 25 jaar ervaring op gebied van leiderschap, cultuurverandering en talentontwikkeling. Zodat jij gemakkelijk jouw doelstellingen kan bereiken.

 

Persoonlijk trouw zijn aan jezelf moeilijk?

Op persoonlijk vlak snap je vast ook wel het belang van koers.Maar je handelt er mogelijk niet altijd even consequent naar. Vraag jezelf maar eens af of je:

 1. een loopbaanplan hebt voor de komende 2 jaar?
 2. jouw doelen ook geformuleerd hebt voor de gebieden: financieel, persoonlijke groei, vitaliteit, familie, relaties, sociale leven, mentaliteit en carrière?

Koers bepalen helpt namelijk ook op deze gebieden. Er dient om verandering mogelijk te maken in een organisatie, ook vaak een verandering plaats te vinden op persoonlijk niveau. Ik kan het ook anders stellen. De organisatie wil een gezamenlijke ambitie samen met jou en anderen bereiken. Daarvoor dienen medewerkers zich betrokken te voelen bij deze gezamenlijke ambitie. Dat kan alleen bereikt worden als er ook betrokkenheid van de organisatie is bij de persoonlijke ambities en doelen van de medewerkers. Hoe start je dit nu op?

Wie schrijft, die blijft

Mensen die hun talenten kunnen gebruiken, zijn simpelweg vitaler en gelukkiger. Een duidelijke koers kan jou hierbij helpen.

3% van de wereldbevolking stelt zichzelf echter maar actief doelen. Dit wel zeggen dat je een doelstelling formuleert om iets te gaan doen of bereiken en het vervolgens ook nakomt en er naar gaat leven en werken. Van deze 3% schrijft slechts 1% zijn doelen ook duidelijk op en plaatst daar ook direct acties bij. Deze 1% is verantwoordelijk voor 95% van het inkomen van de totale wereldbevolking.

Dat is zacht gezegd frappant. Er zit dus kracht in doelen stellen en deze te koppelen aan je persoonlijke en ook je organisatiekoers. Vooral als ze verbonden zijn aan je persoonlijke en gezamenlijke interesses, vaardigheden (talenten), waarden en persoonlijkheid.

Schrijf je koers dus op en start een dialoog erover met je klanten en medewerkers, evalueer en stel de koers bij. Formuleer op basis daarvan duidelijke gedragsdoelen op organisatie- team en individueel niveau. Gebruik het business canvas model om concreet te worden.

Veel plezier!

Wout

 

Over de schrijver
Wout Plevier focust zich al 27 jaar op Leiderschap. Via zijn mentoring-sessies leert hij ceo's, directeuren en directieteams om Amplitief leiderschap te ontwikkelen in veranderende omgevingen. Hij is expert in Amplitie & heeft hiervoor een aantal boeken, een leerportaal met 17 online trainingen leiderschap, een managementgame (Expeditie Amplitie) en een Spreekshow KERN! ontwikkelt. Hiermee bedient hij met veel inspiratie zijn klanten. Sinds 2020 interviewt hij leiders in zijn podcast Plevier & de Inspirerende Leiders. Inmiddels hebben ruim 170 ceo's, directieleden en kamerleden deelgenomen.
Reactie plaatsen