Te weinig verbinding leidt niet tot wederkerigheid en gemotiveerde mensen
08 februari 2024 
2 min. leestijd

Te weinig verbinding leidt niet tot wederkerigheid en gemotiveerde mensen

Te weinig onderlinge verbinding leidt niet tot wederkerigheid & drive. 

Je ziet het weer in de politiek. Ze maken te weinig verbinding en polariseren te snel.

Hoe doe je dit als mens, leider, politicus anders? Als je processen positief in gang wilt zetten en via onderlinge verbinding en wederkerigheid de mooiste resultaten wilt behalen, dan zijn de volgende 4 punten absoluut het startpunt.

Het einddoel is een omgeving, waarin de ander zich gewaardeerd, begrepen en verbonden voelt. Zonder verbinding lukt dit niet. Dit is voor de politiek maar ook voor veel leiders en organisaties een nieuw leiderschapsparadigma. Een andere mind-set en houding, waarin niet jij, niet jouw resultaten, niet jouw belang eerst centraal staan. Juist één waarin amplitie, authenticiteit en wederkerigheid centraal staan. 

Vier pijlers to solve it all

En mensen doen rare dingen: gevoel en empathie voor de mens hebben, noemen ze in de politiek: de menselijke maat. Wie verzint dat? Je richt je dan volgens mij op 4 dingen die de onderlinge verbinding versterken. Ik ben benieuwd of jij ze met me deelt:

Amplitie

Het versterken van wat goed gaat, in plaats van enkel te focussen op het oplossen van problemen. Dit vergt een positieve benadering waarbij de kracht van individuen en teams wordt benut en verder ontwikkeld.

Echtheid in communicatie en gedrag is key.

Als je als leider je ware zelf laat zien, inclusief kwetsbaarheden, inspireer je anderen om hetzelfde te doen, wat diepere connecties mogelijk maakt.

Wederkerigheid

Geef balans in geven en nemen binnen relaties. Dit creëert een cultuur van vertrouwen en respect, waarin mensen zich ondersteund voelen om te groeien en te bloeien. Plus ze doen waarschijnlijk hetzelfde bij jou.

Psychologische veiligheid

Een omgeving waarin mensen zich vrij voelen om ideeën te delen, fouten te maken en zichzelf te zijn, zonder angst voor negatieve gevolgen.

Inspirerende spreker Amplitie

Mooie onderzoeken over verbinding, die dit ondersteunen:

Onderzoek door Seligman en Csikszentmihalyi (2000) heeft de basis gelegd voor de positieve psychologie, die benadrukt hoe belangrijk het is om te focussen op positieve ervaringen, eigenschappen en de omstandigheden die mensen laten bloeien.

Daarnaast toont onderzoek van Walumbwa (2008) aan dat authentiek leiderschap positief correleert met werknemerstevredenheid en teamprestaties. Leiders die transparant, moreel/ethisch en zelfbewust zijn, stimuleren een cultuur van openheid en integriteit.

Putnam (2000) benadrukt de cruciale rol van wederkerigheid n opbouwen en onderhouden van sociaal kapitaal en behouden van psychologische veiligheid in teams. Dit stimuleert leren, innovatie en prestaties in organisaties.

Conclusies

Deze tijd vraagt om leiders en individuen die in staat zijn om verbindingen te leggen die verder gaan dan het oppervlakkige. Het gaat om het bouwen aan relaties op basis van vertrouwen, respect en een gedeelde visie.

Volgens mij is dat wat er vaak ontbreekt bij onze (politieke) leiders. De vraag is kunnen ze dit wel? Zijn ze mens- en sociaal gericht genoeg om er voor elkaar te zijn? Dat creëren wij met ons inspiratie team KERN! 

Actie

Lees ons boek amplitief leiderschap en empower ook jouw organisatie via fabuleus leiderschap!


Wat denk jij, zou dit tot positief resultaat leiden? Leuke reacties meld ik gratis aan voor de online Masterclass Amplitie.

#leiderschap #amplitie #talentontwikkeling #leiderschapsontwikkeling

Over de schrijver
Wout Plevier focust zich al 27 jaar op Leiderschap. Via zijn mentoring-sessies leert hij ceo's, directeuren en directieteams om Amplitief leiderschap te ontwikkelen in veranderende omgevingen. Hij is expert in Amplitie & heeft hiervoor een aantal boeken, een leerportaal met 17 online trainingen leiderschap, een managementgame (Expeditie Amplitie) en een Spreekshow KERN! ontwikkelt. Hiermee bedient hij met veel inspiratie zijn klanten. Sinds 2020 interviewt hij leiders in zijn podcast Plevier & de Inspirerende Leiders. Inmiddels hebben ruim 170 ceo's, directieleden en kamerleden deelgenomen.
Reactie plaatsen