Amplitie: 4 pijlers voor motivatie, plezier en zingeving bij je talenten

Amplitie: 4 pijlers voor motivatie, plezier en zingeving bij je talenten

Amplitie wordt door veel organisaties nu gebruikt om talenten aan zich te verbinden. Logisch, want amplitie zorgt ervoor dat mensen helemaal tot bloei komen op hun werkplek. Dan gaat het niet meer om winnen van The war for talent maar meer inzetten voor The love for talents.

Wat is Amplitie en hoe werkt het?

Amplitie betekent dat je alle positieve aspecten van hoe medewerkers werk beleven en functioneren continue versterkt.

Als je je daar als organisatie actief op focust, dan optimaliseer je het mentale welzijn van je medewerkers. Het zorgt voor een positieve werkbeleving waarin iedereen optimaal kan functioneren. 100% vitaal, op je talenten, in ontwikkeling, met werkelijke aandacht voor jouw als mens, met zingeving de dingen realiseren die belangrijk zijn.

Amplitie betekent vermeerderen in het latijn

Amplitie betekent in het Latijn vermeerderen. Op je werk draait het dan om continue versterken van het welbevinden van alle medewerkers. Zodat mensen zich bereid, bevlogen en betrokken voelen.

Het betekent ook dat als je dit goed wilt doen, je van hoog tot laag in de organisatie, dit als belangrijkste drijfveer activeert, via het goede gedrag dat daarbij hoort. 

Niet eventjes, niet als nieuwe gimmik, maar als een nieuwe manier van werken die letterlijk door iedereen in de organisatie wordt toegepast en versterkt.

Doen organisaties dit nog niet dan?

Het is raar maar waar. Veel organisaties passen dit nog niet toe. Men is nog te druk bezig met anderen dingen. Talentontwikkeling en vitaliteit doen we vaak nog naast dingen waar het zogenaamd werkelijk om draait: resultaten halen, macht, geld verdienen, winst maken. Natuurlijk zijn sommige van deze dingen belangrijk, ze zijn echter niet het hoofddoel. Het is meer een resultante van goed zorgen voor je medewerkers.

Hoe is Amplitie ontstaan?

Amplitie is ontstaan vanuit de positieve organisatiepsychologie. In de traditionele benadering had men als belangrijkste doel, het voortbestaan van de organisatie door deze het liefste zo veel mogelijk omzet en winst te laten draaien. Daar kwam ook het aloude principe van The carrot & the stick vandaan - belonen als het goed gaat en slaan als het fout gaat. Hierbij richtte men zich als organisatie vooral op oplossen en voorkomen van problemen en zo veel mogelijk verkleinen van de negatieve emoties die als gevolg daarvan ontstonden.

De positieve psychologie gaat anders te werk. Het focust vooral op positieve ervaringen en kwaliteiten van mensen. Door te focussen op de positieve aspecten van talenten, kwaliteiten, ervaringen, samenwerkingen en daar je organisatie zowel qua leiderschap, processen, communicatie en omgeving helemaal op in te richten, verhoog je de kans op werkplezier, geluk, motivatie, samenwerking, Dat klinkt eenvoudig... maar dat is het niet:)


Op welke vier pijlers richt Amplitie zich?

Volgens Y. Koen en S. van Keulen, schrijvers van "Werken aan Amplitie", bestaan er vier pijlers waar je op focust: gezondheid, talentmanagement, bevlogenheid en werkinrichting. Wij kwamen erachter dat wij dit ook doen, enkel dan nog net een slagje dieper.

Gezondheid

Denk aan beweging, voeding, slaap en weinig negatieve stress = veel ontspanning. Wij noemen het met SLiM! de pijlers van vitaliteit: fysieke vitaliteit, mentale vitaliteit, sociale vitaliteit, filosofische vitaliteit en contextuele vitaliteit. Zijn deze op orde dan heb je energie, levenslust, het gevoel van verbinding en benut je kansen en mogelijkheden, terwijl je stress binnen goede normen houdt. Je ontwikkelt je daarbij ook no elke dag. Als we mensen profilen dan zoeken we naar de natuurlijke voorkeuren die de persoon 100% in zijn kracht en dus vitaliteit zullen zetten.

Talentmanagement

Denk aan juist inzetten en ontwikkelen van je talenten op je werk. Je focust vooral op taken waar je echt goed in bent en energie van krijgt. Zo verlies je geen energie en kun je doen waar je blij van wordt, energie van krijgt, waarde aan je omgeving toevoegt en een gevoel van zingeving ervaart. Slechts 37% van de mensen in Nederland werkt vanuit zijn talenten tijdens werk. Daar zijn we met SLiM! juist goed in, het zichtbaar maken van talenten en zorgdragen dat deze elke dag ontwikkeld worden, terwijl men aan het werk gaat om de organisatiedoelstellingen te realiseren.

Bevlogenheid

Denk aan flow, moeiteloosheid tijdens je werk. Het moment waarin je opgaat in je werk en elke vorm van tijd, ratio even verliest en opgaat in je taak. In Nederland werkt maar 12% bevlogen. 70% is tevreden maar dat is toch echt een ander niveau. Voor ons is energie, vitaliteit en bevlogenheid het startpunt voor goede ontwikkeling. 

We laten met SLiM! mensen als het ware *geluksschilderijtjes maken, waarbij ze de dingen die hen bevlogen maken,  activeert en men aangeeft met wie en hoe men deze gaat realiseren. *Geluksschilderijtjes maken is een term gebruikt door Bob Hutten die dat vaak in het echt letterlijk doet. Wij doen het met SLiM! via een missieplan en routines voor succes.

Werkinrichting

Het werk wat je doet, de organisatie waarin je werkt en je werkomgeving passen goed bij jouw natuurlijke voorkeuren. Daarom vinden we het belangrijk dat organisatie een match maken met de missie, visie en cultuur van de organisatie en de persoonlijke missie en natuurlijke voorkeuren die voortkomen uit de interesses, waarden, persoonlijkheid van een medewerker. Helaas wordt er nog vaak vanuit kennis, ervaring en competenties geworven en helaas nog te veel cv's gescand in plaats van persoonlijke gesprekken gevoerd. We ontwerpen met SLiM! nieuwe routines van werken en leven, waarbij een medewerker het beste uit zichzelf haalt.

Tips en trainingen talentontwikkeling

Waarom willen we eigenlijk gelukkige medewerkers?

 • Omdat gelukkige medewerkers volgens een onderzoek van Lyubomirsky in 2005:
 • succesvol zijn tijdens sollicitaties
 • verkrijgen betere banen met meer zingeving, autonomie en variatie
 • worden vaker positief beoordeeld door leidinggevenden en collega's
 • vertonen weinig contraproductief gedrag zoals pesten, stelen, kantjes er vanaf lopen
 • laten vaker pro actief en helpend gedrag naar collega medewerkers zien
 • lopen minder risico om burn-out of bore-out te raken
 • zetten vaak een extra stapje en zetten superieure performance en productiviteit neer.

Wat is het verschil met wat we in het verleden deden?

Het heeft met de focus van je organisatie te maken. Bij curatie is een bedrijf gericht op medewerkers met problemen of ziekten en belangrijkste taak is behandelen van die problemen. Bij preventie focus je op medewerkers die tot een risico-groep behoorde en droeg men zorg om uitval te voorkomen. Bij amplitie richt je je op alle medewerkers om hun welbevinden en optimaal functioneren te bevorderen. In onze SLiM! filosofie is iedereen qua talentontwikkeling gelijk. 

Je zet dus samen ook deze mind-set en visie neer. Als het enkel iets van HR of HRD blijft, dan mislukt het ook, is onze ervaring. Iedereen van bestuur, tot management, tot teamleiders, tot de vakprofessionals op de werkvloer doen er aan mee.

Wat kun je allemaal inzetten om amplitie te realiseren?

Globaal drie dingen: gedrag, cognitie en motivatie. Gedragsmatige interventies die de relaties en sfeer verbeteren, zoals iedereen standaard overal bij betrekken, Een lerende en vragende omgeving creëren door mensen de gelegenheid te geven fouten te maken en ervan te leren en vragen te stellen. Bij cognitie draait het om interventies te doen die een positieve benadering & optimisme stimuleren. Denk aan: bewust stilstaan bij dingen die goed zijn gegaan of het team ruimte te geven dingen te doen waar ze energie van krijgen. Bij motivatie draait het om interventies die medewerkers stimuleren om te kijken waar ze naar toe willen bewegen en wat ze aan support en opleiding nodig hebben om daar te komen.

Praktisch doe je dan...

 1. Samen opstellen en monotoren van een psychologisch contract: beloont het wederzijds om samen te werken, wat stop je er in en wat haal je eruit; is dit in balans?
 2. Doe Periodieke Werk - life balance audits
 3. Organiseer workshops gericht op werk verbetering, vergroten onderlinge betrokkenheid, gezondheid, welzijn: time management, positief denken, life- work balans, leefstijl verbetering et cetera.
 4. (Her)design van je werk of verandering van de inhoud van je werk verhoogt de betrokkenheid mits het uitdagend wordt bevonden. Ga aan de slag met job-caften en life-/ work hacking.
 5. Voer coachend & servant leadership in organisaties in, waardoor mensen betrokken raken om samen het beste resultaat neer te zetten. 
 6. Vaak laten we leiders een reflectie-gesprek doen van hun leiderschap met hun team a.d.h.v. een scan. Hierdoor ontstaat bewustzijn en kunnen we een nieuwe stijl activeren en trainen door consistente intervisie en issue-solving op leiderschap-stijl.
 7. Organiseer werk-gerelateerde trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling.
 8. Draag zorg dat elke medewerker een leven lang leren kan doen en zichzelf continue kan ontwikkelen.  Dit verhoogt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 9. Houd geregeld het goede gesprek, gericht op welzijn, ontwikkeling, successen vieren, ambities delen.

  Dit alles zorgt voor een duurzame positieve werkbeleving op lange termijn en het zorgt dat elke organisatie met veel plezier, werkgeluk, hoge productiviteit, goede work-life balans, langdurig gebruik kan maken van talenten en visa versa.

Wil je daar eens met ons over sparren. Plan een inspiratie-adviesgesprek. Want elke verbinding mag ook energiek, zingevend en motiverend zijn. Ook dat is amplitie!

(*Bronnen en inspiratie voor dit artikel: “Werken aan Amplitie”, auteurs:  Y. Koen en S. van Keulen & De fitte medewerker, Bob Hutten, Professor Arnold Bakker)

Over de schrijver
Wout Plevier focust zich al 27 jaar op Leiderschap. Via zijn mentoring-sessies leert hij ceo's, directeuren en directieteams om Amplitief leiderschap te ontwikkelen in veranderende omgevingen. Hij is expert in Amplitie & heeft hiervoor een aantal boeken, een leerportaal met 17 online trainingen leiderschap, een managementgame (Expeditie Amplitie) en een Spreekshow KERN! ontwikkelt. Hiermee bedient hij met veel inspiratie zijn klanten. Sinds 2020 interviewt hij leiders in zijn podcast Plevier & de Inspirerende Leiders. Inmiddels hebben ruim 170 ceo's, directieleden en kamerleden deelgenomen.
Reactie plaatsen