Missie en Visie

Wat is een strategische kijk op talentontwikkeling? Hoe gebruik je en activeer je een missie en visie bij talentontwikkeling?